Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, παράδοση του εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα του εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης του Dubai >>>

Περισσότερα